GeoGebra

 

GeoGebra on saavuttanut viime vuosina suuren suosion suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden opettajien työvälineenä. GeoGebra tarjoaa helppokäyttöisenä, havainnollisena ja oppilasystävällisenä erinomaisen lisän matematiikanopetukseen peruskoulun alaluokilta aina yliopistoon saakka.

Kirja kattaa GeoGebran käytön perusteet ja havainnollistusten laatimisen, GeoGebran tilastotoimintojen esittelyn ja pedagogiikkaa. Kirja kertoo oppimi-sesta ja opettamisesta, matematiikasta ja sen tekemisestä, muutoksenhalusta ja –mahdollisuudesta sekä ennen kaikkea oppimisen avuksi suunnitellusta työvälineestä GeoGebrasta. Kirja antaa runsaasti virikkeitä ja ideoita opetukseen.

Kirjan kirjoittajat ovat kokeneita opettajia ja oppikirjailijoita. He ovat olleet luomassa suomenkielistä GeoGebran käännöstä ja toimineet GeoGebran käytön kouluttajina eri puolilla Suomea. He ovat myös aktiivisia Suomen GeoGebra -verkoston jäseniä.

 

Tilaa helposti Opens window for sending emailsähköpostilla!

 

 

Kirjaan liittyviä linkkejä

 

Opens external link in new windowGeoGebra -kehittäjäyhteisö

 

Opens external link in new windowGeoGebra -oppaan kotisivut

 MFKA-Kustannus Oy, Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI