Matikalla maailmalle

 

Matikalla Maailmalle -harjoituskirja lukion pitkän matematiikan hallintaan ja laskuvalmiuksien parantamiseen. Kirja sisältää perustehtävien lisäksi myös ylioppilastehtäviä kurssiin liittyen. Kirjassa on pitkän matematiikan jokaisesta pakollisesta kurssista käsitekartta, jonka avulla voi hahmottaa kurssin keskeiset sisällöt.

 

Mallisivuja

 

Lisätietoa ja tilaukset Opens window for sending emailsähköpostilla.

 

 

 

 MFKA-Kustannus Oy, Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI