Muita kirjoja

Tilaukset sähköpostilla mfka@mfka.fi.

Kaikki hinnat sisältävät ALV:n 10 % paitsi MAOL-digitaulukot ALV 24 %.
Toimituskulut 6,82 € (sis. ALV 24 %).

Matematiikan kirjoja

GeoGebra-opas (2012) 27,90 €

Hannu Korhonen, Erkki Luoma-aho, Mikko Rahikka
Kirja kattaa GeoGebran käytön perusteet ja havainnollistusten laatimisen, GeoGebran tilastotoimintojen esittelyn ja pedagogiikkaa. Kirja kertoo oppimisesta ja opettamisesta, matematiikasta ja sen tekemisestä, muutoksenhalusta ja -mahdollisuudesta sekä ennen kaikkea oppimisen avuksi suunnitellusta työvälineestä GeoGebrasta. Kirja antaa runsaasti virikkeitä ja ideoita opetukseen.

Hyvää matematiikan opetusta etsimässä (2018) 29,80 € (jäsenhinta 25,00 €)

Erkki Pehkonen ja Maarit Rossi
Tässä kirjassa on lähdetty liikkeelle matematiikanopettajan didaktisen (psykologisen) tiedon tarpeesta. Kokeneiden tekijöiden teos matematiikan opettamisen keskeisistä komponenteista.
Ilmoitathan jäsennumerosi, jos haluat kirjan jäsenhinnalla.

Kirja ilmestyy keväällä 2018.

DelTa – Tavalliset differentiaaliyhtälöt (2003) 15,00 €

Simo K. Kivelä
Kirja kattaa tavallisten differentiaaliyhtälöiden ominaisuuksien ja ratkaisumenetelmien alkeet. Se pyrkii kuitenkin osoittamaan lisäksi, miten differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa ja tutkimisessa voidaan käyttää laskentaohjelmia: pääasiassa käytetään Mathematicaaa, mutta kirjan liitteenä olevalla CD-ROM:illa on vastaava materiaali myös Maplen käyttäjälle. Tavoitteena on lisäksi osoittaa, miten differentiaaliyhtälöitä käytetään erilaisten ilmiöiden mallintamisessa. Tätä varten CD-ROM:illa on kolmattakymmentä sovellusesimerkkiä. Kirja on yliopiston peruskurssien tasoinen.

Matematiikka, tieteiden kuningatar ja palvelija (2009) 12,00 €

Sirkka-Liisa Eriksson, Miika Huikkola, Terhi Kaarakka, Erkki Pirttimäki, Risto Silvennoinen, Lasse Vehmanen
Matematiikka, tieteiden kuningatar ja palvelija on lukiolaisille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnaattu kirja ja valinnainen koulukohtainen syventävä kurssi. Kirjan tarkoituksena on kerrata ja syventää aiemmin opittuja asioita uusien lisäksi. Kirjassa esitellään myös sovelluksiin liittyvää matematiikkaa, mm. Googlen toimintaperiaatetta, GPS-paikannusta ja MP3-pakkaustekniikkaa. Kirja motivoi matematiikan oppimista ja helpottaa korkeakouluopintojen aloittamista.

M niin kuin matematiikka (1998) 20,00 €

Simo K. Kivelä
Teos on osa laajempaa lukiomatematiikan tietokoneavusteista opiskelupakettia, johon kuuluu tietosanakirjan lisäksi harjoitustehtäväkokoelma ja mahdollisuus käyttää ohjelmistotyökaluja tehtävien ratkaisemiseen. Kirjan tavoitteena on helpottaa yliopistotasoisten matematiikan opintojen alkua tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus kerrata lukiomatematiikka uudesta näkökulmasta. Kirjaa suositellaan käsikirjaksi lukiolaisille, opettajille ja koulun kirjastoon.

Matikalla maailmalle (2008) 10,00 €

Minna Kaila, Harri Kotiaho, Päivi Ojala
Matikalla maailmalle -harjoituskirja on tarkoitettu lukion pitkän matematiikan hallintaan ja laskuvalmiuksien parantamiseen. Kirja sisältää perustehtävien lisäksi myös kurssiin liittyviä ylioppilaskoetehtäviä. Kirjassa on pitkän matematiikna jokaisesta pakollisesta kurssista käsitekartta, jonka avulla voi hahmottaa kurssin keskeiset asiakokonaisuudet.

Matematiikan tsemppi (1995 – 1997) 5,00 €

Osa 1: funktiot ja yhtälöt (1995)
Osa 2: trigonometria, geometria, vektorit, analyyttinen geometria (1995)
Osa 3: derivaatta, integraali (1996)
Osa 4: tilastot ja todennäköisyys, lukujonot ja sarjat, logiikka ja lukuteoria, kompleksiluvut, preliminäärikokeet 1980-1996 (1997)

Lauri Pippola
Tsemppi-harjoituskirjat on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun oppikirjan rinnalla. Vaikka kirja on laadittu pitkän oppimäärän mukaisesti, suuri joukko sen tehtävistä liittyy lyhyeen oppimäärään. Täten kirja palvelee hyvin matematiikan opiskelua oppimäärästä riippumatta. Kirjoissa on tehtävien ratkaisut, jotka on kirjoitettu siten, että ne paitsi selvittävät ratkaisun kulun myös ennen kaikkea totuttavat lukijan perustelemaan esityksensä sekä opettavat perustelun merkityksen matematiikan tehtävän ratkaisussa.

Tasogeometrian punainen lanka (1995) 5,00 €

Jaakko Joki
Kirja käsittelee tasogeometrian alkeita. Se on tarkoitettu yläasteen valinnaiskurssin materiaaliksi, mutta sitä voi käyttää normaaliopetuksessakin varsinaisen oppikirjan rinnalla. Tämä kirja ei päästä helpolla!
Kirja on saatavilla myös ruotsiksi nimellä Den rönda tråden i plangeometrin (1996).

Peruskoulusta pitkälle (2007) 12,00 €

Raimo Seppänen ja Tytti Kiiski
Kirja sopii 9. luokan valinnaiskurssimateriaaliksi, jolla kerrataan ja täydennetään peruskoulun matematiikkaa ennen lukion tai ammatillisen koulutuksen alkua. Kirja soveltuu hyvin myös käytettäväksi lukio-opintojen alussa. Teoksen harjoitukset madaltavat peruskoulun ja lukion välistä kynnystä. Kirjassa mukana olevat harjoitustehtävien ratkaisut on pyritty laatimaan niin yksityiskohtaisiksi, että opiskelija pystyy niitä omatoimisestikin tutkimaan.
Kirja on saatavilla myös ruotsiksi nimellä Framåt med matematiken.

Lasku-Matikainen Noppa (2005) 8,00 €

Juha Damskägg, Jorma Heikkinen, Alpo Hyvärinen, Heimo Latva
Lasku-Matikainen Noppa sopii erinomaisesti peruskoulun eriyttäväksi materiaaliksi. Kirjan aihealueena ovat tilastot ja todennäköisyys ja se sisältää teorian sekä runsaasti tehtäviä.

Peruskoulun matematiikan ydintiedot (2007) 10,00 €

Terttu Tuuri ja Erkki Pehkonen
Kirja sisältää yläasteen teorian ja havainnollistavia esimerkkejä loogisessa järjestyksessä. Kirja toimii tiiviinä hakuteoksena sekä matematiikan oppimisen tukena peruskouluaikana ja sen jälkeen. Asiakokonaisuuksissa edetään matematiikan kannalta loogisesti. Soveltuu hyvin myös lukion lyhyen matematiikan valitseville tai ammatillisiin opintoihin siirtyville.

Potkua matematiikkaan (2011) 10,00 €

Juhani Huhtamäki
Matematiikan tehtäväkirja peruskoulun yläluokkien lisämateriaaliksi. Tehtävien teemana ovat hevoset ja jalkapallo. Tehtävämateriaali jakaantuu kolmeen osaan: peruslaskutoimituksiin, prosenttilaskuihin ja soveltaviin tehtäviin. Soveltavat tehtävät on suunniteltu erityisesti 9. luokan lopun kertausvaiheeseen.

Lätkässä matematiikkaan (2010) 10,00 €


Juhani Huhtamäki
Matematiikan tehtäväkirja peruskoulun yläluokkien lisämateriaaliksi. Tehtävien teemana on jääkiekko. Tehtävämateriaali jakaantuu kolmeen osaan: peruslaskutoimituksiin, prosenttilaskuihin ja soveltaviin tehtäviin. Soveltavat tehtävät on suunniteltu erityisesti 9. luokan lopun kertausvaiheeseen. Tehtäväkirja sopii mainiosti myös erityisopetuksen tarpeisiin, koska tehtävät voi tehdä suoraan kirjan sivuille. Erillistä matematiikan vihkoa ei enää tarvita!

Lisäpotku (2000) 10,00 €

Hannu Korhonen, Heimo Latva
Matematiikan harjoituskirja, joka soveltuu erinomaisesti peruskoulun, ammatillisen koulun ja lukion matematiikasta kiinnostuneiden oppilaiden lisä- ja harrastemateriaaliksi. Tehtävät koostuvat helpohkoista perustehtävistä vaativiin ongelmanratkaisutehtäviin. Tehtävien valmiit ratkaisumallit mahdollistavat oppilaiden itsenäisen opiskelun.

Pii – toiminnallista matematiikkaa 27,50 €

Kalle Kappale (1998) 2,00 €

Rein Kolde, Rein Lauks
Peruskoulun 3. – 6. luokille oppilaiden avaruudellisen hahmottamiskyvyn kehittämiseen – opetellaan muotoja mielenkiintoisen avaruusseikkailun mukana. Kirja yhdistelee askartelua ja matematiikkaa. Leikattavien ja koottavien kappaleiden avulla oppilas tutustuu taso- ja avaruusgeometrian käsitteisiin ja kappaleisiin. Kirja soveltuu paitsi matematiikan myös käsityön ja kuvaamataidon tunnille.

Matematiikan historian henkilöhahmoja (1995) 5,00 €

Hannu Korhonen
Matematiikan historian henkilöhahmoja on kirja matemaatikoista, joiden silmin voit nähdä matematiikan uudessa valossa. Antiikin matemaatikkojen ohella käsitellään myös nykyisiä keskeisiä vaikuttajia. Kansallisesta ylpeydestä mukana ovat “Suomen kemian isä” Johan Gadolin, professori Erns Lindelöf, elektroniputken kehittäjä Eric Tigersted ja akateemikko Rolf Nevanlinna.

Fysiikan kirjoja

Opitaan tekemällä -sarjan demo-oppaat 5,00 €

Liike ja tasapaino
Kylmää ja lämmintä
Valo ja ääni
Sähköä ja magneetteja

Fysiikkaa yksinkertaisin menetelmin. Kymmeniä töitä selkeine selityksineen.

NOSTE 1 (2003) 5,00 €
NOSTE 2 (2004) 5,00 €

NOSTE on kokeneiden fysiikan opettajien laatimista koetehtävistä ja preliminääreistä koostettu harjoitus- ja kertauskirja lukiolaisten käyttöön. Siihen on valittu monipuolinen, kaikkia lukiofysiikan osa-alueita käsittelevä tehtäväosio. Sen avulla voidaan valmistautua kurssi-, preliminääri- ja pääsykokeisiin. Kirjat sisältävät tehtäven ratkaisut.

Fysiikan tsemppi (1995-1996) 5,00 €

Osa 1: mekaniikka, lämpöoppi, aaltoliike
Osa 2: sähkömagnetismi, atomi- ja ydinfysiikka

Martti Kervinen, Heikki Kinnunen
Fysiikan tsemppi on harjoitustehtäväkokoelma lukiofysiikan opiskelun tueksi. Oppituntien aikana ei yleensä ole aikaa ylimääräisille laskuharjoituksille. Itsenäinen lisäharjoittelu auttaa ymmärtämään fysiikan kokeellista luonnetta ja parantaa valmiutta suoritua uudenlaisista tehtävistä. Tsempistä on apua myös niille opiskelijoille, jotka suorittavat lukiofysiikan kursseja itsenäisesti.

 Levitoidaan (2003) 5,00 €

Mikko Korhonen, Jukka Valjakka
Levitoidaan – viehättävien välineiden fysiikkaa pohjautuu fysiikan opiskelija Mikko Korhosen diplomityöhön. Kirjaan on koottu oppilastöitä, joita voi tehdä hauskoilla välineillä. Kirjaa voi käyttää normaalin fysiikan opetuksen piristyksenä niin peruskoulussa kuin lukiossa. Levitoidaan-kirjan pohjalta voi rakentaa valinnaisen kurssin, ja se sopii pohjamateriaaliksi vaikkapa luonnontieteellisen teemapäivän järjestämiseen.

Kemian kirjoja

Kemian demonstraatio-opas (2004) 5,00 €

Opas soveltuu erinomaisesti peruskoulun ja lukion kemian opettajan tarpeisiin. Opas ohjaa monipuolisesti kemian demonstraatioihin ja esittelee niiden vaihtoehtoisia toteutustapoja. Työohjeissa on huomioitu työturvallisuus ja jätteiden hävittäminen.

Kemian tsemppi (1998) 5,00 €

Marita Arminen, Rauha Pesonen
Kemian tsemppi kattaa koko lukio kemian oppimäärän sisältäen lähes 400 tehtävää ratkaisuineen. Tehtävät on jaoteltu perustehtäviin ja syventäviin tehtäviin. Kirja on hyvä apuväline itsenäiseen opiskeluun kurssikirjojen ohella sekä valmentautumiseen reaalikokeeseen ja korkeakoulujen pääsykokeisiin.

Tarina Gilpertistä (1999) 2,00 €

Lena Gennerud ja Karin Södergren
Ruotsissa ja Englannissa suuren suosion saanut Gilbertin tarina peruskoulun ala-asteen oppilaille. Oppimateriaalia voi opettajan harkinnan mukaan käyttää eri luokka-asteilla. Gilbertin seikkailuja seuraamalla ja osallistumalla kirjan kemian töihin oppilas tutustuu mm. kemikaalien ympäristövaikutuksiin.

Kemistietsivä Gilpertti  (1999) 2,00 €

Lena Gennerud ja Karin Södergren
Tiedettä tutkivan lohikäärmeen toinen seikkailu. Kirjan töissä oppilaille tulevat tutuiksi yksinkertaisin välinein aineen olomuodot ja niiden muutokset, rakenne, hiukkaset ja happamuus.

Muita kirjoja

Flipped learning – käänteinen oppiminen (2017) 43,00 € (jäsenhinta 36,55 €)

Marika Toivola, Pekka Peura, Markus Humaloja
Kirja on kirjoitettu kaikille opetuksesta kiinnostuneille. Se ei julista yhtä totuutta, vaan houkuttelee näkemään pedagogisen keskustelun rikkautena oppimisen ja opetustyön kehittämisessä. Tervetuloa matkalle, jossa käänteisen oppimisen teoria ja käytäntö kohtaavat.

Saadaksesi jäsenalennuksen -15 % ilmoitathan jäsennumerosi tilauksen yhteydessä.

MAOL-taulukot 29,00 € 36,55
MAOL-digitaulukot 21,90 €

7. painos

Aito keksijäkokemus (2015) 18,00 €

Nisse Suutarinen, Tarna Kannisto
Opas yläkoululaisten toiminnalliseen keksintöopetukseen. Keksintöopetus sopii kaikkiin oppiaineisiin, sillä keksintöjen kautta voidaan lähestyä mitä erilaisimpia aiheita. Kirja vastaa myös uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden haasteisiin. Kirjan harjoitukset kehittävät yhteisöllisen oppimisen taitoja, monilukutaitoa ja kaikkia laaja-alaisen osaamisen alueita. Oppaan harjoituksista voidaan helposti rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Opettaja voi myös poimia oppaasta omaan opetukseensa sopivia yksittäisiä oppitunteja.

Aurinkokuninkaan jäätelökone (2012) 25,00 €

Timo Suvanto
Aurinkokuninkaan jäätelökoneessa tarkastellaan maailmaa poikkitieteellisestä näkövinkkelistä. Siis kuvakulmasta, jossa paino on selkeästi jälkimmäisen yhdyssanan loppuosalla “vinkkelistä”. Jos olet kiinnostunut tietämään, miten hölmöläiset jatkavat päivän valoista aikaa, kuka on tarhojen erikoissasiantuntija tai miten saadaan synttärimuna pulloon ja jos olet pitänyt tekijän aiemmista kirjoista Onko pisara pyöreä?Milloin Kuu on keltaisin? ja Limulintu, luultavasti ihastut tähänkin opukseen. Ikään, sukupuoleen tai säätyyn katsomatta.

Brainmatics logiska tankenötter 2 11,10 €

Hjärngympa 9,30 €

Saatavilla osat 2 ja 3

Tilaukset sähköpostilla mfka@mfka.fi.

Kaikki hinnat sisältävät ALV:n 10 % paitsi MAOL-digitaulukot ALV 24 %.
Toimituskulut 6,82 € (sis. ALV 24 %).