Abitti-kokeet

Lukuvuonna 2017-2018 saatavilla olevat Abitti-kokeet:

MAY1
MAA2-MAA12
MAB2-MAB7
FY1-FY6
KE1-KE5

Kokeet valmistuvat lukuvuoden mittaan.

Tilauslomakkeelle
Hinnasto

Voit antaa palautetta Abitti-kokeista tämän linkin kautta.

Kaikki kokeet ovat uusia ja ne noudattavat vuoden 2016 opetussuunnitelmaa.

Laatijat. Kokeiden laatijat ovat kokeneita ja aktiivisesti koulumaailmassa työskenteleviä opettajia.

Rakenne. Kokeen rakenne ja pisteytys ovat YO-kokeen mukaisia, eli kokeet tukevat YO-kokeisiin valmistautumista. Kokeiden kolmiosainen rakenne tukee eri osaamistasojen arviointia. Fysiikassa ja kemiassa tehtävät ovat 15 ja 20 pisteen arvoisia ja matematiikassa 12 pisteen.

Koetehtävät. Koetehtävien laadinnassa on noudatettu lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS 2016). Tehtäviä ei ole sidottu mihinkään tiettyyn oppimateriaaliin.

Koetehtävät ovat monipuolisia ja hyvin eri tasojen osaamista erottelevia sekä aidosti pedagogisesti teknologiaa hyödyntäviä tehtäviä. Koetehtävissä hyödynnetään aineistoja osaamisen arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Kokeet sisältävät liitetiedostoja kuten, kuvia, videoita, mittausdataa sekä tiedonhakutehtäviin liittyvää materiaalia. Mittausdata on annettu neljässä eri muodossa, aivan kuten sähköisissä ylioppilaskokeissakin.

Tehtävien ratkaisuissa on käytetty ylioppilaskokeessa käytettävissä olevia ohjelmia. Ratkaisuissa on lisäksi huomioitu YTL:n antamat tiedotteet digitaalisista ylioppilaskokeista.

Muokattavuus. Abitti-kokeet sekä niiden sisältämät tehtävät ja aineistot ovat muokattavissa. Koetehtäviä voi lisätä, poistaa tai muuttaa. Koska koepakettien liitteenä olevat aineistot eivät lähde oppilaiden mukana kiertoon, aineistoja voi käyttää muiden tehtävien laadinnassa tai saman kokeen voi pitää uudelleen.

Vaikka koe on Abitti-muodossa, monia sen tehtäviä voi käyttää muissakin ympäristöissä. Kokeiden käyttämisessä ei tarvita kolmansien osapuolten lisäosia.