Kirjat matematiikkaan

Tilaukset sähköpostilla mfka@mfka.fi.

Ilmoita kirjatilauksen lisäksi nimitietosi (+ MAOL:in jäsennumerosi), laskutus- ja toimitusosoitteet.

Kaikki hinnat sisältävät alv:n 10 %.
Toimituskulut 5,50 € (alv 0 %).

 

Viisi viiriäistä ja kaksi kelmiä (2018) 29,00 € jäsenhinta 25,00 €)

Martti Sirén ja Timo Järvenpää
Viisi viiriäistä ja kaksi kelmiä on taikurikirja opettajille. Kirja esittelee ja opettaa yli viisikymmentä taikatemppua, joilla voi opettaa matematiikkaa. Temppujen vaikeusaste vaihtelee lähes itsestään toimivista sellaisiin, jossa pitää osata vaikeitakin päässälaskuja ja muistaa tempun pitkä rakenne.
Mukana on temppuja jotka soveltuvat tehtäväksi pienelle ryhmälle pöydän ääressä kuin myös temppuja, jotka soveltuvat luokan edessä tehtäväksi tai joita voi esittää suurilla estradeilla.
Martti Sirén antaa taikurin näkökulmasta vinkkejä, miten tempuista saadaan taikuus esiin. Klassikkojen lisäksi kirjassa on uuttakin materiaalia: Sirénin omia oivalluksia sekä uusia temppuja taikureilta ympäri maailmaa. Timo Järvenpää avaa temppujen matematiikkaa opettajien kielelle ja antaa käytännön ideoita temppujen hyödyntämiseen opetustyössä ja yhdistää temppujen matematiikan opetussuunnitelmien riveille.
Ilmoitathan jäsennumerosi, jos haluat kirjan jäsenhinnalla.

GeoGebra-opas (2012) 27,90 €

Hannu Korhonen, Erkki Luoma-aho, Mikko Rahikka
Kirja kattaa GeoGebran käytön perusteet ja havainnollistusten laatimisen, GeoGebran tilastotoimintojen esittelyn ja pedagogiikkaa. Kirja kertoo oppimisesta ja opettamisesta, matematiikasta ja sen tekemisestä, muutoksenhalusta ja -mahdollisuudesta sekä ennen kaikkea oppimisen avuksi suunnitellusta työvälineestä GeoGebrasta. Kirja antaa runsaasti virikkeitä ja ideoita opetukseen.

Hyvää matematiikan opetusta etsimässä (2018) 29,80 € (jäsenhinta 25,00 €)

Erkki Pehkonen ja Maarit Rossi
Tässä kirjassa on lähdetty liikkeelle matematiikanopettajan didaktisen (psykologisen) tiedon tarpeesta. Kokeneiden tekijöiden teos matematiikan opettamisen keskeisistä komponenteista.
Ilmoitathan jäsennumerosi, jos haluat kirjan jäsenhinnalla.

Matematiikan pulmasivut (2018) 23,00 € (jäsenhinta 18,00 €)

Koonnut Martti Heinonen
Matematiikan pulmasivut on tehtäväkokoelma, jonka tavoitteena on ajattelun taitojen yleisen kehittämisen ohella harjaannuttaa erilaisten onelmganratkaisustrategioiden käyttöä ja kehittää oman oppimistyylit mukaista luovaa ajattelua. Useimmat pulmista ovat päättelyyn ja loogiseen ajatteluun perustuvia tehtäviä, jotka eivät vaadi erityisiä matemaattisia valmiuksia. Niinpä ne soveltuvat käytettäväksi yläkoulun ohella myös alakoulussa. Kaikkein vaativimmatkin tehtävät voidaan ratkaista yläkoulussa opituilla tiedoilla ja taidoilla. Pulmatehtäviä voidaan käyttää osana tavanomaista opetusta tai esimerkiksi viikkopulmina.
Pulmista 45 on julkaistu Dimensiossa ja uusia on 44.
Ilmoitathan jäsennumerosi, mikäli haluat kirjan jäsenhinnalla.

Eukleides-kirjat

Eukleides-kirjat

Matti Lehtinen

Matematiikan sanoja – Matematiikan vierassanojen etymologiaa (2017) 13,00 €

Matematiikka ja matematiikasta – Lastuja (2017) 15,00 €

Kilpailumatematiikan harjoituksia I – Algebra ja geometria (2018) 15,00 €

Kilpailumatematiikan harjoituksia II – Lukuteoria ja kombinatoriikka (2018) 15,00 €

Matematiikan vuosituhannet – Perustiedot matematiikan historiasta (2017) 15,00 €

Matematiikka, tieteiden kuningatar ja palvelija (2009) 12,00 €

Sirkka-Liisa Eriksson, Miika Huikkola, Terhi Kaarakka, Erkki Pirttimäki, Risto Silvennoinen, Lasse Vehmanen
Matematiikka, tieteiden kuningatar ja palvelija on lukiolaisille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnaattu kirja ja valinnainen koulukohtainen syventävä kurssi. Kirjan tarkoituksena on kerrata ja syventää aiemmin opittuja asioita uusien lisäksi. Kirjassa esitellään myös sovelluksiin liittyvää matematiikkaa, mm. Googlen toimintaperiaatetta, GPS-paikannusta ja MP3-pakkaustekniikkaa. Kirja motivoi matematiikan oppimista ja helpottaa korkeakouluopintojen aloittamista.

M niin kuin matematiikka (1998) 10,00 €

Simo K. Kivelä
Teos on tietosanakirjamainen tiivis esitys lukiotason matematiikasta: jokainen yliopisto-opettaja olisi onnellinen, jos opintojaan aloittava osaisi tämän. Soveltuu hyvin lukiomatematiikan asioiden kertaamiseen ja hakuteokseksi. Antaa johdonmukaisen kuvan lukiokurssien sisällöstä uudesta näkökulmasta. Ei sisällä harjoitustehtäviä, mutta puutetta voi korjata digitaalisella harjoitustehtäväkokoelmalla Iso-M tehtäväkokoelma.

Matikalla maailmalle (2008) 10,00 €

Minna Kaila, Harri Kotiaho, Päivi Ojala
Matikalla maailmalle -harjoituskirja on tarkoitettu lukion pitkän matematiikan hallintaan ja laskuvalmiuksien parantamiseen. Kirja sisältää perustehtävien lisäksi myös kurssiin liittyviä ylioppilaskoetehtäviä. Kirjassa on pitkän matematiikna jokaisesta pakollisesta kurssista käsitekartta, jonka avulla voi hahmottaa kurssin keskeiset asiakokonaisuudet.

Den röda tråden i plangeometrin (1996) 5,00 €

Jaakko Joki
I framställningen används alla viktiga element, som ingår i högstadiets geometri.
I stället för att bilda en lista över begrepp som ska läras in, är de olika begreppen
en väsentlig del av helheten. Därför är boken ett ut märkt läromedel för geometriavsnittet
på t.ex. åk 8. Dessutom lämpar sig boken för en tillvalskurs i geometri på högstadiet.

Peruskoulusta pitkälle (2007) 12,00 €

Raimo Seppänen ja Tytti Kiiski
Kirja sopii 9. luokan valinnaiskurssimateriaaliksi, jolla kerrataan ja täydennetään peruskoulun matematiikkaa ennen lukion tai ammatillisen koulutuksen alkua. Kirja soveltuu hyvin myös käytettäväksi lukio-opintojen alussa. Teoksen harjoitukset madaltavat peruskoulun ja lukion välistä kynnystä. Kirjassa mukana olevat harjoitustehtävien ratkaisut on pyritty laatimaan niin yksityiskohtaisiksi, että opiskelija pystyy niitä omatoimisestikin tutkimaan.
Kirja on saatavilla myös ruotsiksi nimellä Framåt med matematiken.

Lasku-Matikainen Noppa (2005) 8,00 €

Juha Damskägg, Jorma Heikkinen, Alpo Hyvärinen, Heimo Latva
Lasku-Matikainen Noppa sopii erinomaisesti peruskoulun eriyttäväksi materiaaliksi. Kirjan aihealueena ovat tilastot ja todennäköisyys ja se sisältää teorian sekä runsaasti tehtäviä.

Peruskoulun matematiikan ydintiedot (2007) 10,00 €

Terttu Tuuri ja Erkki Pehkonen
Kirja sisältää yläasteen teorian ja havainnollistavia esimerkkejä loogisessa järjestyksessä. Kirja toimii tiiviinä hakuteoksena sekä matematiikan oppimisen tukena peruskouluaikana ja sen jälkeen. Asiakokonaisuuksissa edetään matematiikan kannalta loogisesti. Soveltuu hyvin myös lukion lyhyen matematiikan valitseville tai ammatillisiin opintoihin siirtyville.

Potkua matematiikkaan (2011) 10,00 €

Juhani Huhtamäki
Matematiikan tehtäväkirja peruskoulun yläluokkien lisämateriaaliksi. Tehtävien teemana ovat hevoset ja jalkapallo. Tehtävämateriaali jakaantuu kolmeen osaan: peruslaskutoimituksiin, prosenttilaskuihin ja soveltaviin tehtäviin. Soveltavat tehtävät on suunniteltu erityisesti 9. luokan lopun kertausvaiheeseen.

Lätkässä matematiikkaan (2010) 10,00 €


Juhani Huhtamäki
Matematiikan tehtäväkirja peruskoulun yläluokkien lisämateriaaliksi. Tehtävien teemana on jääkiekko. Tehtävämateriaali jakaantuu kolmeen osaan: peruslaskutoimituksiin, prosenttilaskuihin ja soveltaviin tehtäviin. Soveltavat tehtävät on suunniteltu erityisesti 9. luokan lopun kertausvaiheeseen. Tehtäväkirja sopii mainiosti myös erityisopetuksen tarpeisiin, koska tehtävät voi tehdä suoraan kirjan sivuille. Erillistä matematiikan vihkoa ei enää tarvita!

Lisäpotku (2000) 10,00 €

Hannu Korhonen, Heimo Latva
Matematiikan harjoituskirja, joka soveltuu erinomaisesti peruskoulun, ammatillisen koulun ja lukion matematiikasta kiinnostuneiden oppilaiden lisä- ja harrastemateriaaliksi. Tehtävät koostuvat helpohkoista perustehtävistä vaativiin ongelmanratkaisutehtäviin. Tehtävien valmiit ratkaisumallit mahdollistavat oppilaiden itsenäisen opiskelun.

Kalle Kappale (1998) 2,00 €

Rein Kolde, Rein Lauks
Peruskoulun 3. – 6. luokille oppilaiden avaruudellisen hahmottamiskyvyn kehittämiseen – opetellaan muotoja mielenkiintoisen avaruusseikkailun mukana. Kirja yhdistelee askartelua ja matematiikkaa. Leikattavien ja koottavien kappaleiden avulla oppilas tutustuu taso- ja avaruusgeometrian käsitteisiin ja kappaleisiin. Kirja soveltuu paitsi matematiikan myös käsityön ja kuvaamataidon tunnille.

Matematiikan historian henkilöhahmoja (1995) 5,00 €

Hannu Korhonen
Matematiikan historian henkilöhahmoja on kirja matemaatikoista, joiden silmin voit nähdä matematiikan uudessa valossa. Antiikin matemaatikkojen ohella käsitellään myös nykyisiä keskeisiä vaikuttajia. Kansallisesta ylpeydestä mukana ovat “Suomen kemian isä” Johan Gadolin, professori Erns Lindelöf, elektroniputken kehittäjä Eric Tigersted ja akateemikko Rolf Nevanlinna.