Abitti-kokeet

Lukuvuoden 2018-2019 Abitti-kokeet

MFKA tuottaa lukuvuonna 2018-2019 digitaalisia Abitti-kokeita kaikkiin lukion pitkän ja lyhyen matematiikan sekä fysiikan ja kemian kursseihin.

Yksittäisten kokeiden lisäksi saatavilla seuraavat koepaketit:

Kaikki kokeet (MAA, MAB, FYS, KEM)
Pitkä ja lyhyt matematiikka (MAA ja MAB)
Pitkä matematiikka (MAA)
Lyhyt matematiikka (MAB)
Fysiikka (FYS)
Kemia (KEM)

Kaikki kokeet tulevat saataville myös ruotsiksi. Ne valmistuvat vähitellen ja niitä lisätään pakettiin mahdollisimman pian.

Tilauslomakkeelle
Hinnasto

Voit antaa palautetta Abitti-kokeista tämän linkin kautta.

Kaikki kokeet ovat uusia ja ne noudattavat vuoden 2016 opetussuunnitelmaa.

MFKA takaa digitaalisen materiaalin toimivuuden vain lukuvuoden loppuun asti (lukuvuonna 2018-2019 31.5.2019 asti). Pienimuotoiset Abitin muutoksista johtuvat muutokset pyritään korjaamaan kohtuullisessa ajassa. Tämä takuu koskee ainoastaan sen lukuvuoden kokeita, jolloin ne on tarkoitettu pidettäväksi.

Laatijat. Kokeiden laatijat ovat kokeneita ja aktiivisesti koulumaailmassa työskenteleviä opettajia.

Rakenne. Kokeen rakenne ja pisteytys ovat YO-kokeen mukaisia, eli kokeet tukevat YO-kokeisiin valmistautumista. Kokeiden kolmiosainen rakenne tukee eri osaamistasojen arviointia. Fysiikassa ja kemiassa tehtävät ovat 15 ja 20 pisteen arvoisia ja matematiikassa 12 pisteen.

Koetehtävät. Koetehtävien laadinnassa on noudatettu lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS 2016). Tehtäviä ei ole sidottu mihinkään tiettyyn oppimateriaaliin.

Koetehtävät ovat monipuolisia ja hyvin eri tasojen osaamista erottelevia sekä aidosti pedagogisesti teknologiaa hyödyntäviä tehtäviä. Koetehtävissä hyödynnetään aineistoja osaamisen arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Kokeet sisältävät liitetiedostoja kuten, kuvia, videoita, mittausdataa sekä tiedonhakutehtäviin liittyvää materiaalia.

Tehtävien ratkaisuissa on käytetty ylioppilaskokeessa käytettävissä olevia ohjelmia. Ratkaisuissa on lisäksi huomioitu YTL:n antamat tiedotteet digitaalisista ylioppilaskokeista.

Muokattavuus. Abitti-kokeet sekä niiden sisältämät tehtävät ja aineistot ovat muokattavissa. Koetehtäviä voi lisätä, poistaa tai muuttaa. Koska koepakettien liitteenä olevat aineistot eivät lähde oppilaiden mukana kiertoon, aineistoja voi käyttää muiden tehtävien laadinnassa tai saman kokeen voi pitää uudelleen.

Vaikka koe on Abitti-muodossa, monia sen tehtäviä voi käyttää muissakin ympäristöissä. Kokeiden käyttämisessä ei tarvita kolmansien osapuolten lisäosia.

 

MFKA:n Abitti-koe

• sopii kurssikokeeksi tai harjoittelumateriaaliksi
• säästää aikaasi ja helpottaa kokeen laatimista
• on muokattavissa: voit poistaa, lisätä ja muokata tehtäviä
• on monipuolinen: se sisältää mm. monivalintatehtäviä, videoita ja tiedonhakumateriaalia
• ei ole oppikirjakohtainen
• mittaa ymmärtämistä, soveltamista, analysointia ja tuottamista
• valmentaa sähköisiin yo-kirjoituksiin
• jäljittelee tulevien yo-kokeiden rakennetta pisteytyksen ja osioiden suhteen
• on edullinen hinnaltaan työmäärään nähden

 

Abitti-kokeiden jakaminen tai julkaiseminen ilman MFKA-Kustannus Oy:n lupaa on kielletty.